Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Mednarodni projekti

Ime projekta      OliFLY- Sistem za daljinsko spremljanje oljčne muhe (2015)

Glavni cilj projekta OliFLY je razviti stroškovno učinkovit ter uporabniku prijazen system za samodejno spremljanje pojava in širjenja populacije oljčne muhe s pomočjo pametne aplikacije za Android in iOS.
Oljčna muha je največji škodljivec, ki lahko povzroči tudi do 100 % izgubo pridelka ter močno zmanjšuje kakovost in pridelek oljčnega olja. Z uporabo naše pametne aplikacije, opremljene s prikazom slike pasti za škodljivce v oljčniku v realnem času, bodo pridelovalci lahko spremljali spremembe populacije oljčne muhe iz udobja njihovih domov ali pisarn. Tako se bodo na spremembe lahko pravočasno odzvali ter rešili svoj pridelek, ohranili njegovo kakovost, zmanjšali stroške za pesticide in delo, predvsem pa prispevali k izboljšanju okoljske varnosti, zdravja in kmetijske trajnosti.

»Projekt je sofinanciran s strani FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications, št.  FP7 projekta 632874), v okviru finančnega okvirja Evropske komisije.«

Ime projekta      SHAPE (2011 - 2014)
Člani konzorcija Dežela Emilia-Romagna, Generalna Direkcija za okolje ter varstvo tal in obale (Italija) (vodilni partner); JZ Regionalni akcijski center MAP za prioritetne aktivnosti, Split (Hrvaška);  Zavod za prostorsko načrtovanje Istrske županije (Hrvaška) ; Dežela Benečija (Veneto), Oddelek “Projekt Benetke ” (Italija),  ARPA Molise Regionalna agencija za varstvo okolja (Italija) ; Dežela Abruzzo, Služba za pomorska dela in kakovost morja (Italija); ARPA avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (Italija); Dežela Marche, Oddelek za zaščito obal (Italija); Dežela Puglia, Oddelek za Sredozemlje, (Italija);  ECAT Okoljski center za administracijo in tehnologijo, Tirana (Albanija);  Ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje Bosne in Hercegovine (BIH); Regionalni razvojni center Koper, Slovenija; Javni zavod za upravljanje z morskim dobrim Črna gora

Projekt SHAPE je bil usmerjen v problematiko trajnostnega razvoja na območju Jadrana, natančneje v  krepitev institucionalne podpore za varstvo in upravljanje virov (naravnih in kulturnih) ter preprečevanja tveganj. Namen projekta je bil vzpostaviti večnivojski in medsektorski sistem upravljanja obalnih območij, ki bo usmerjen v  racionalno rabo virov in sposoben reševanja konfliktov med različnimi rabami. Na osnovi sprejetih Evropskih strategij, Protokola o Integralnem upravljanju z obalnim območjem in časovnico za uvedbo Pomorskega prostorskega načrtovanja bodo razviti in testirani modeli upravljanja.

V podjetju smo v sklopu različnih aktivnostih izvedli naslednje naloge:

  • Izdelava 3D geoinformacijskega sistema z orodji za vodenje politike ICZM, ki je vključevala GPS izmero obalne črte, obdelavo LIDAR in multibeam sonarskih podatkov in generiranje natančne 3D karte, ki smo jo podprli z podatkovno bazo dokumentov in ostalih prostorskih slojev.
  • Implementacija lokalnega geoinformacijskega sistema za izvajanje nalog integralnega upravljanje z obalnim območjem ter nalog morskega prostorskega planiranja v Albaniji (ECAT Tirana)

  • Zbiranje ter obdelava prostorskih podatkov držav partneric vzhodne Jadranske obale za namene vključitve v spletni Jadranski Atlas (http://atlas.shape-ipaproject.eu/)

  • Izdelava demonstracijskega 3D GIS Atlasa s tematskimi kartami za obalno območje Črne Gore (Morsko Dobro Črne Gore)

  • Izdelava 3D GIS vpogledovalnika za podporo integralnega upravljanja z obalnim območjem ter nalog morskega prostorskega planiranja na lokalni ravni ki je vključevala predstavitev tako kopenskih kot morskih habitatnih območji Istrske regije (SHAPE WP 5.4.2 pilotni projekt).

Ime projekta      BICY (2010 - 2013)
Člani konzorcija Provincia di Ferrara (Italija), Provincia di Ravenna (Italy), DISTART-Institute of Transportation Engineering-Universita' di Bologna (Italia), Kosice Self-Governing Region (Slovaška) , Local Government Budaörs (Madžarska), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), FGM-AMOR Austrian Mobility Research (Austrija), Mestna občina Velenje (Slovenija), BICYCLE developement project bicycle club (Austrija), European Development Agency CR (Češka), Europa Programme Centre (Nemčija)

Splošni cilji projekta odražajo skupen interes sodelujočih pri vprašanju doseganja večje trajnostne mobilnosti v prometu. Če upoštevamo, da je približno 80% vseh mestnih prevozov na oddaljenosti manj kot 5 km, je jasno, da bi široka uporaba koles dala ogromen prispevek k zmanjšanju zastojev avtomobilskega prometa, zmanjšanju onesnaževanja in prihranku časa medtem ko krožimo v prometu; prispevala k izboljšanju zdravja prebivalstva in zmanjšanju podnebnih sprememb. Z drugimi besedami, kolesarsko mobilnost (skupaj s pešačenjem ter v kombinaciji z javnimi prevoznimi sredstvi), je potrebno spodbujati kot najbolj trajnostni, ekološki, in pod določenimi pogoji, zdrav in najvarnejši način prevoza. Več o projektu si lahko preberete na tem naslovu. (http://www.bicy.it/)

Ime projekta      GEOLOCALNET – sistem za izmero majhnih pomikov, EU FP6/SPACE/GALILEO 2005-2006
Člani konzorcija Galileian Plus S.r.l. (Italija) )(koordinator), Harpha Sea, d.o.o. Koper, Space Engineering S.p.A. (Italija), University of Jaen (Španija), Univerza v Ljubljani, University of Milan (Italija)
Stalno spremljanje deformacij Zemljine skorje z uporabo lokalnih GNSS geodetskih mrež zahteva primerno informacijsko tehnologijo. Uporaba na področju spremljanja seizmike, plazenja in posedanj je možna le ob zelo visoki točnosti lociranja v navezavi s čim krajšimi intervali meritev. Projekt GEOLOCALNET je namenjen raziskovanju zmožnosti satelitskega sistema Galileo, preverjanju inovativnih tehnik predvidevanja, algoritmov in uporabi najefektivnejših modelov z namenom izpolnjevanja teh potreb.


Ime projekta TURSUB INTERREG IIIA
Člani konzorcija Občina Koper (zanjo Harpha Sea, d.o.o. Koper), Občina Caorle, Občina Gradež
TURSUB je projekt, izveden med občinami Caorle, Gradež in Koper v okviru Pobude Skupnosti INTERREG IIIA ITALIJA-SLOVENIJA 2000-2006, katerega skupni cilj je ovrednotenje in pospeševanje lastnega morskega okolja z osnovanjem čezmejne mreže podvodnih poti različnih težavnostnih stopenj, ki bi jih lahko koristili tako bolj izkušeni potapljači kot povsem neizkušeni turisti. Vsaka občina je na območju morja pred svojo obalo določila štiri poti, izbrane na podlagi njihove naturalistične in/ali arheološke vrednosti. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.tursub.eu.

Vabljeni k ogledu spletne strani projekta TURSUB na www.tursub.eu.