Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Morje, luke in marine

Batimetrija
Označeni zaznani objekti in anomalije na morskem dnu
Model globin v marini Izola
Posnetek večsnopnega sonarja v luki Koper, vidni so stebri pomola
Podpovršinski posnetek preko plovnega kanala
Strukture pod morskim dnom
Posnetek side-scan sonarja

Hidrografske meritve so potrebne za izvedbo pomembnih aktivnosti na morju in objektih ob njem, zato smo se specializirali za pridobivanje in obdelavo podatkov velike natančnosti najbolj pomembnih za varnost plovbe.

Uspešno sodelujemo pri gradnji marin, pristaniških pomolov in privezov, poglabljanju morja, izračunavamo volumne izkopanega materijala in nudimo celodnevno batimetrično podporo pri spremljanju napredka bagranja. Izvajamo uradne meritve za pridobivanje dovoljenj za plovbo, uporabnih dovoljenj za objekte (marine in ladijske priveze) in dovoljenj za postavitev ribogojnic in školjčišč.

Za ministrstvo za obrambo smo izdelali GIS celotnega teritorialnega morja  z natančnostjo 0,5 m z vsemi potopljenimi objekti in karakteristikami morskega dna.

 

Video:

youtube_iconYouTube - Jernejev kanal

youtube_iconYouTube - 3D pogled na Koprsko luko in marino z morja

 

Pripeti dokumenti:

pdf_buttonČlanek: Pomen digitalnega batimetričnega modela za trajnostni razvoj morja (Geodetski vestnik)

pdf_buttonČlanek: Uporabnost meritev morskega dna z natančnimi sonarji

 Reference:

1993 - ... Redne meritve globin plovnih poti ter posameznih privezov pri poglabljanjih ali gradnji Luka Koper
2002 - 2003 Sodelovanje pri izmeri globin z večsnopnim sonarjem za izdelavo navtične karte Sečovlje-Piran Ministrstvo za promet RS
2003 Hidrografska izmera zaščitenih območij v Piranskem zalivu

Ministrstvo za promet RS

2003 Hidrografska izmera Marine Izola Porting, d.o.o.
2004

Hidrografske izmere na območjih novih gradenj v marinah Izola, Portorož in Piran ter v Jernejevem kanalu


2005

Hidrografska izmera in izdelava 3D modela marine v Novigradu

Marina Novigrad, Hrvaška

2005

Hidrografska izmera in izdelava 3D modela školjčišča v Linjanu/Lignano

Univerza v Trstu, Italija

2005

Izmera območja nove marine Koper s podpovršinskim sonarjem

Mestna občina Koper
2006 - 2009

Hidrografska izmera in izdelava 3D modela celotnega slovenskega morja

Ministrstvo za obrambo RS
2009

Hidrografska izmera posameznih delov Luke Kotor

Luka Kotor, Črna Gora

2013 Hidrografska izmera območja Porto Montenegro v Tivatu v Črni Gori Adriatics Marinas d. o. o.