Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Natančno kartiranje priobalnega morja

Podvodno travišče
Kartirana podvodna travišča
Jernejev kanal
Jernejev kanal
Bernardin

Za potrebe plovbe izdelujemo batimetrične modele različnih ločljivosti, odvisno od velikosti območja in potreb naročnika. Vsebujejo lahko informacije o minimalni, maksimalni ali povprečni globini za posamezno celico. Vodimo tudi evidenco zaznanih objektov in anomalij na morskem dnu in razvijamo 3D aplikacije za interaktivne vizualizacije rezultatov meritev. Z ustrezno programsko opremo lahko razločimo strukturo morskega dna in določimo različne habitatne tipe.

 

Reference:

1999

Hidrografska izmera obalnega območja med Izolo in rtom Seča za potrebe izdelave navigacijske karte

Ministrstvo za promet RS

2000

Hidrografska izmera obalnega območja med Izolo in Jernejevim zalivom

Ministrstvo za promet RS

2001 - 2002

Izmera obalne linije od izliva reke Dragonje do meje z Italijo

Ministrstvo za promet RS

2009

Izmera obalne linije v Bosni in Hercegovini

Ministrstvo za gradnjo BiH

1994 - 2010

Hidrografska izmera in vodenje evidence objektov za GIS Mestne občine Koper

Mestna občina Koper