Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Reke in jezera

Zidani most
Vizualizacija rečnega korita
Blejsko jezero
Družmirsko jezero
Most na Soči
Most na Soči

Za meritve na rekah in jezerih smo se  prilagodili pogojem dela, zato imamo pripravljena tri lahka plovila opremljena z enosnopnim, večsnopnim in parametričnim podpovršinskim sonarjem, primerna za hiter transport in delo v zahtevnejših pogojih.

Že vrsto let uspešno sodelujemo s slovenskim elektrogospodarstvom s periodičnim kontrolnim merjenjem globin zadrževalnih bazenov in prelivnih polj hidroelektraren. Pri tem izdelamo natančne batimetrične modele iz katerih generiramo naslednje rezultate: plastnice, prečne preseke, spremembe stanja, količine akumuliranja in erodiranja sedimentov, območja poplavne ogroženosti itd.

Natančno smo izmerili in izdelali 3D modela Blejskega in Družmirskega jezera.

3D model reliefa reke ali jezera lahko tudi vizualiziramo ali natisnemo s posebnim 3D tiskalnikom kot maketo (glej:Tiskanje 3D modelov).

 

Video:

youtube_iconYouTube - Posnetek potopljene barke v Donavi pri Novem sadu v Srbiji (večsnopni sonar)

youtube_iconYouTube - Rezultat snemanja z večsnopnim sonarjem na reki

 

Reference:


2007

Izmera in izdelava 3D modela Blejskega jezera

2006 - 2009

Izmere na reki Savi za potrebe gradenj

2008

Izmera vseh lokacij na Donavi in Savi v Srbiji, kjer so bila izvedena NATO bombardirnja (projekt EU iskanja neeksplodiranih bomb)

2008 - 2010

Izmera prodišč na reki Savi - Jesenice, Kranj

2006 - 2009

Izmere arheoloških najdišč na reki Ljubljanici


2006 - 2012

Izmere akumulacijskih jezer na reki Savi (HE Moste, HE Medvode, HE Vrhovo, HE Mavčiče, HE Blanca, HE Krško)

2009

Izmera globin dela jezera Hutovo blato v BiH


2009

Izmera reke Meže za potrebe projekta III. cestne osi

2010

Izmera, izdelava 3D modela in 3D print Družmirskega jezera pri Šoštanju

2010

Izmere reke Vipave za potrebe okoljskih projektov

2010

Izmera dela reke Save v Slavonskem Brodu - Hrvaška

2012

Izmera akumulacijskega jezera HE Doblar na Soči