Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Produkti

 

V podjetju Harpha Sea izdelujemo kompleksne sisteme za sledenje osebam, plovilom in vozilom, GPS in GIS opremo, avtomatska plovila, ter specialne GIS sisteme. 

 

Kontaktna oseba Tel. Področje

Boris Loredan

+386 (0)5 663 89 26

Sistemi za sledenje oseb, plovil in vozil

Sistem za nadzor vozil (z različnimi senzorji, napravami za
nadzor in detekcijo, z modeli prostora in modeli širjenja 
nevarnih snovi)

Mojca Poklar

+386 (0)5 663 89 32

Sistem za sledenje javnega prevoza
Marko Jeklar +386 (0)5 663 89 23 GPS in GIS oprema

GPS sistemi za meritve na morju in kopnem poljubne 
natančnosti

Programska oprema za planiranje in izvedbo meritev

Izposoja ali nakup sistemov za prenos korekcije

Boris Loredan

+386 (0)5 663 89 26

Avtomatska plovila

Avtomatsko plovilo za avtonomno delo v plitvih vodah

Avtomatsko plovilo za enostavnejše in varnejše izvajanje 
podvodnih dejavnosti
Boštjan Krapež +386 (0)5 663 89 30 Specialni GIS sistemi

Specialnim okoljem in razmeram prilagojeni GIS sistemi

 

Reference:

LogoMOK piran GBkoper

 Pasica
Pasica

Pasica

Objave naših sodelavcev in sodelavk

Kartiranje morskih travnikov s podatki mnogosnopnega sonarja (Geografski vestnik 2015)

Iskanje aktivnih tektonskih deformacij na Planinskem polju s podpovršinskim sonarjem (Slovenski geološki kongres 2014)

Römishe Fischbecken (vivaria) an der slowenischen Küste Istriens (Archäologie im Mittelmeer)

Geografska presoja vplivov kmetijstva in poselitve v porečju Badaševice na kakovost morja v Semedelskem zalivu (Geografski vestnik 2013)

Enhancing Indoor Inertial Pedestrian Navigation Using a Shoe-Worn Marker

Morfološka analiza slovenske obale s podatki lidarskega in sonarskega snemanja morja (Acta Geographica Slovenica 2012)

Podvodna kulturna dediščina in paleookolje iz hidrografskih in geofizikalnih podatkov slovenskega morja (Potopljena preteklost 2012)

Rimsko podeželje slovenske Istre (Potopljena preteklost 2012)

Sistem za podporo gasilcem na intervenciji (GIS v SLO 2012)

Izdelava GIS orodja za podporo strokovnjakom za ohranjanje stavbne dediščine (GIS v SLO 2012)

3R GIS okolje za načrtovanje in prikaz posegov v prostor (GIS v SLO 2012) 

Mesta in javni potniški promet: analiza stanja mestnega javnega potniškega prometa v Mestni občini koper in Občini Piran (Annales 2012)

Spreminjanje višine morske gladine v kvartarju (Geografski vestnik 2012)

Hoja, mobilnost,ki zagotavlja trajnostnost (Revija za geografijo 2012)

APSIS (Delo - priloga Znanost 2010)

Ogroženost slovenske obale zaradi morskih poplav (Acta geographica Slovenica 2006)

Determination of Sea Flood Areas using Lidar (EARSEL Conference 2008)

Pomen digitalnega batimetričnega modela za trajnostni razvoj morja (Geodetski vestnik 2008)

Kontakt

Imate vprašanje ali mnenje?

Izpolnite kontaktni obrazec in naši strokovnjaki s področja, ki vas zanima, vam bodo pomagali.

Kontakt

Socialna omrežja

Twitter Facebook Youtube