Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Specialni GIS

Za službe, ki pri svojem delu potrebujejo enostaven in hiter pregled nad prostorskimi informacijami (interventne službe, upravljanje s prostorom, varovanje narave itd.) izdelujemo prilagojene geografske informacijske sisteme (GIS) v 2D ali 3D okoljih. Naše dosedanje izkušnje so pokazale, da je uporabnikom z našimi programskimi rešitvami omogočena boljša predstava o prostoru v katerem delujejo, lažje upravljanje z njim, učinkovitejše načrtovanje in umeščanje objektov vanj ter enostavnejše vodenje in spremljanje posameznih dejavnosti ter preglednejše vodenje evidenc. Specializirani smo tudi za izdelavo nekaterih digitalnih prostorskih slojev, ki jih naročniki uporabljajo pri svojem delu z informacijskimi sistemi (izdelava letalskih posnetkov terena, nadgradnja omrežja cest in dodajanje atributov, terenska kontrola že obstoječih slojev,...).


Specialni GIS je sestavljen iz podatkovne baze PostgreSQL, PostGIS geografske (prostorske) podpore, 3D prikazovalnika in spletnih obrazcev, ki omogočajo vnos, vodenje in nadzorovanje interventnih dogodkov in podatkov ter izdelavo analiz in poročil.