Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Storitve

V podjetju Harpha Sea smo specializirani za področja GIS, hidrografijo, 3D modeliranje in zajem prostorskih podatkov. Ponujamo vam naslednje storitve:

 

Kontaktna oseba Tel. Področje
Boštjan Krapež +386 (0)5 663 89 30 Sistemi GIS
Terenski popisi in izdelava operativnih katastrov
Vzdrževanje GIS sistema
Prostorske analize lidarskih in sonarskih podatkov
Izdelava tematskih in turističnih kart
Boris Loredan +386 (0)5 663 89 26 Hidrografija
Hidrografske meritve morja
Hidrografske meritve rek in jezer
Izdelava batimetričnih modelov morja

Meritve podvodnih arheoloških najdišč

Boris Loredan

+386 (0)5 663 89 26

Merjenje tokov

Boris Loredan

+386 (0)5 663 89 26

Podvodno snemanje

Merjenje kvalitete vode

Dean Sopič +386 (0)5 663 89 24 3D modeliranje
Izdelava računalniških 3D modelov
3D tiskanje prototipov oz. maket
Marko Jeklar +386 (0)5 663 89 23 Zajem prostorskih podatkov
Terestične meritve
Lasersko skeniranje iz zraka (LIDAR)
Aero snemanje

 

Reference:

logo_RS LogoMOK sencur

Ministrstvo za obrambo RS                          Ministrstvo za promet RS

luka_koperlogoTK   strunjanlogotip

 

logo-UNIVTS_04      mhkorte     JZR_logo

 

goba RDKoper

Pasica
Pasica

Pasica

Objave naših sodelavcev in sodelavk

Kartiranje morskih travnikov s podatki mnogosnopnega sonarja (Geografski vestnik 2015)

Iskanje aktivnih tektonskih deformacij na Planinskem polju s podpovršinskim sonarjem (Slovenski geološki kongres 2014)

Römishe Fischbecken (vivaria) an der slowenischen Küste Istriens (Archäologie im Mittelmeer)

Geografska presoja vplivov kmetijstva in poselitve v porečju Badaševice na kakovost morja v Semedelskem zalivu (Geografski vestnik 2013)

Enhancing Indoor Inertial Pedestrian Navigation Using a Shoe-Worn Marker

Morfološka analiza slovenske obale s podatki lidarskega in sonarskega snemanja morja (Acta Geographica Slovenica 2012)

Podvodna kulturna dediščina in paleookolje iz hidrografskih in geofizikalnih podatkov slovenskega morja (Potopljena preteklost 2012)

Rimsko podeželje slovenske Istre (Potopljena preteklost 2012)

Sistem za podporo gasilcem na intervenciji (GIS v SLO 2012)

Izdelava GIS orodja za podporo strokovnjakom za ohranjanje stavbne dediščine (GIS v SLO 2012)

3R GIS okolje za načrtovanje in prikaz posegov v prostor (GIS v SLO 2012) 

Mesta in javni potniški promet: analiza stanja mestnega javnega potniškega prometa v Mestni občini koper in Občini Piran (Annales 2012)

Spreminjanje višine morske gladine v kvartarju (Geografski vestnik 2012)

Hoja, mobilnost,ki zagotavlja trajnostnost (Revija za geografijo 2012)

APSIS (Delo - priloga Znanost 2010)

Ogroženost slovenske obale zaradi morskih poplav (Acta geographica Slovenica 2006)

Determination of Sea Flood Areas using Lidar (EARSEL Conference 2008)

Pomen digitalnega batimetričnega modela za trajnostni razvoj morja (Geodetski vestnik 2008)

Kontakt

Imate vprašanje ali mnenje?

Izpolnite kontaktni obrazec in naši strokovnjaki s področja, ki vas zanima, vam bodo pomagali.

Kontakt

Socialna omrežja

Twitter Facebook Youtube