Sporočilo
 • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

  Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Hidrografija

Hidrografija

PODROČJA IZVAJANJA HIDROGRAFSKIH STORITEV:

Morje, luke in marine

Reke in jezera

Natančno kartiranje priobalnega morja

Arheologija

Podvodna gradbena dela

Podvodno snemanje

Merjenje tokov

Merjenje kvalitete vode

Že več kot deset let se ukvarjamo z meritvami globin na morju, rekah in jezerih. Kot izvajalec hidrografskih meritev z mednarodnim certifikatom (IHO hidrograf) smo edini v Sloveniji opremljeni z najsodobnejšo merilno opremo. Redno izvajamo kontrolo in meritve plovnih poti ter ladijskih privezov v Luki Koper za potrebe zagotavljanja varnosti plovbe. Sodelujemo z gradbenimi in projektantskimi podjetji pri projektiranju in izvajanju podvodnih del. Za Ministrstvo za promet smo izvedli meritve celotnega našega priobalnega morja za potrebe izdelave pomorskih kart. Meritve na rekah in jezerih izvajamo za vodna in elektro gospodarstva ter za potrebe načrtovanja cestne infrastrukture in okoljevarstvenih projektov. Dobro sodelujemo tudi s skupino arheologov inštituta za dediščino Sredozemlja Univerze na Primorskem pri izdelavi arheološke dokumentacije.

METODE HIDROGRAFSKIH MERITEV:

 • Batimetrija (globinomerstvo) 

  Osnovna oz. glavna dejavnost hidrografske službe. Izvaja se na vseh vrstah vodnih teles (morje, jezera, reke). Za izmero se uporabljajo profesionalni batimetrični sonarji: enosnopni globinomer ter predvsem večsnopni globinomer. Rezultat izmere je visokoresolucijski posnetek topografije dna, ki služi za generiranje različnih vrst podatkov (DMR, izobate, karta globin, lociranje objektov na dnu, volumni, linije presekov globin, spremembe stanja...).

 • Izmera podpovršinske strukture sedimentov ("sub-bottom") 

  S podpovršinskim sonarjem (sub-bottom profiler) ugotavljamo debelino in strukturo podpovršinskih slojev. Pri tem uporabljamo parametrični sonar, ki glede na vrsto sedimentov omogoča penetracijo do 40 m v globino sedimentov. Osnovni rezultat izmere je grafična ponazoritev preseka podpovršinskih sedimentov (sonogram). Iz tega se generira linija globine dna, linije preostalih zaznanih meja med različnimi sloji, debelina slojev sedimentacije.

 • Izmera z bočnim sonarjem ("side-scan") 

  Z bočnimi sonarji učinkovito pregledujemo in snemamo zvočne podobe dna. S širokim pasom snemanja (med 100 m in 200 m) je hitrost pregleda večjih območij relativno hitra. Uporabnost te metode je predvsem za pregledovanje dna oz. iskanje potoplenih objektov na širših nepoznanih območjih. Rezultat predstavljajo grafične podobe intenzitete odbojev na katerih so vidni objekti oz. anomalije, ki se dvigajo iz dna (razbitine, morfologija dna, konstrukcije...). Z dodatnimi obdelavami je možno lociranje zaznanih objektov ali izdelava mozaikov zvočnih podob posnetega območja.

 • Magnetometrija 

  Geofizikalna metoda s katero merimo in beležimo jakost zemljinega magnetnega polja. Za izmero se uporabljajo morski magnetometri, ki med plovbo preko določenega območja beležijo vrednosti magnetnega polja na liniji plovbe. S tem se učinkovito zaznava anomalije magnetnega polja, ki jih povzročajo feromagnetni objekti na dnu ali pod njim. Uporabnost te metode je predvsem pri lociranju kovinskih objektov, ki se nahajajo na večjih globinah ali pa so prekriti s sedimenti. Rezultat je georeferencirana krivulja jakosti magnetnega polja iz katere so razvidne vrednosti, ki odstopajo od povprečja. Možno je kartiranje posameznih anomalij ali združevanje vseh posnetih linij v enovit georeferenciran raster magnetnih vrednosti, kjer so razvidni odkloni od povprečne vrednosti.

Zelo dobro sodelujemo z različnimi inštitucijami in podjetji kot so: Uprava RS za pomorstvo, Direktorat za pomorstvo, Ministrstvo za obrambo, Oddelek za geodezijo FGG, Luka Koper, Savske elektrarne Ljubljana, Morska biološka postaja Piran, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Ageotec Srl Italija, Geosustavi d.o.o. Hrvaška in Reson B.V. Nizozemska.

S partnerji po Evropi izvajamo tudi meritve na mednarodnih projektih ter uvajamo nove uporabnike MBES sistemov.